Ճապոնական

721 Վակամե

AMD 600.00
AMD 540.00
Ճապոնական

722 Սակե պանիր

AMD 1,000.00
AMD 900.00
Ճապոնական

723 Մագուրա պանիր

AMD 1,100.00
AMD 990.00
Ճապոնական

724 Ունագի պանիր

AMD 1,200.00
AMD 1,080.00
Ճապոնական

725 Էբի պանիր

AMD 1,000.00
AMD 900.00
Ճապոնական

726 Իկա պանիր

AMD 900.00
AMD 810.00
Ճապոնական

727 Հոտատ պանիր

AMD 1,000.00
AMD 900.00
Ճապոնական

728 Տոբիկո պանիր

AMD 1,000.00
AMD 900.00
Ճապոնական

728/1 Տոբիկո պանիր

AMD 1,000.00
AMD 900.00
Ճապոնական

728/2 Տոբիկո պանիր

AMD 1,000.00
AMD 900.00
Ճապոնական

729 Կանի պանիր

AMD 1,100.00
AMD 990.00
Ճապոնական

741 Սակե սաղմոնով

AMD 2,000.00
AMD 1,800.00
Ճապոնական

742 Սակե կապպա

AMD 1,900.00
AMD 1,710.00
Ճապոնական

743 Էբի չիզ

AMD 2,100.00
AMD 1,890.00
Ճապոնական

744 Ունագի իլով

AMD 2,200.00
AMD 1,980.00
Ճապոնական

745 Կանի ծովախեցգետնով

AMD 1,900.00
AMD 1,710.00