Ճապոնական

Բացել
Տեսակավորում ըստ
Ճապոնական

721 Վակամե

AMD 600.00
AMD 510.00
Ճապոնական

722 Սակե պանիր

AMD 1,000.00
AMD 850.00
Ճապոնական

723 Մագուրա պանիր

AMD 1,100.00
AMD 935.00
Ճապոնական

724 Ունագի պանիր

AMD 1,200.00
AMD 1,020.00
Ճապոնական

725 Էբի պանիր

AMD 1,000.00
AMD 850.00
Ճապոնական

726 Իկա պանիր

AMD 900.00
AMD 765.00
Ճապոնական

727 Հոտատ պանիր

AMD 1,000.00
AMD 850.00
Ճապոնական

728 Տոբիկո պանիր

AMD 1,000.00
AMD 850.00
Ճապոնական

728/1 Տոբիկո պանիր

AMD 1,000.00
AMD 850.00
Ճապոնական

728/2 Տոբիկո պանիր

AMD 1,000.00
AMD 850.00
Ճապոնական

729 Կանի պանիր

AMD 1,100.00
AMD 935.00
Ճապոնական

741 Սակե սաղմոնով

AMD 2,000.00
AMD 1,700.00